Turnkey Solution

客戶討論

​客製化生產

我們的產品可以應用於航太工業的特殊材料加工。 我們不斷提高產品質量,

並通過最新的技術,材料和塗層知識更新最先進的製造。

886-4-25319860

FANDER CUTTING TOOLS

886-4-25319862

No. 50, Ln. 66, Sec. 5, Dafeng Rd., Fengyuan Dist., Taichung City 420, Taiwan (R.O.C.)